• Swedish

Forcit Sweden AB med huvudkontor i Nora Bergslagen är idag etablerat på ytterligare fem platser i Sverige, d.v.s. Gällivare, Lycksele, Karlskoga, Enköping och Kaunisvaara. I Karlskoga finns även företagets lager för tänd- och sprängmedel.

Företagets produktsortiment består av välkända produkter som är väl anpassade för våra nordiska förhållanden.

Företagets personal är etablerad, kunnig och välkänd på den svenska marknaden och kan hjälpa er som kund på de flesta områdena.

OY FORCIT AB, koncernens moderbolag, är ett nordiskt företag som är verksamt inom kemisektorn. Forcit utvecklar, tillverkar och säljer sprängämnen främst på den nordiska marknaden. Specialprodukter exporteras även till marknader utanför Norden. Forcit bedriver även konsult- och utbildningsverksamhet och är känd som en sakkunnig och pålitlig aktör.

Tillsammans har vi mer än 120 års erfarenhet och är verksamma inom tre affärsområden: Forcit Explosives, Forcit Consulting och Forcit Defence. Forcit Explosives betjänar den civila delen av sprängämnesmarknaden och Forcit Defence betjänar försvaret och tillverkar försvarsprodukter. Forcit Consulting består av sex nordiska spräng- och vibrationstekniska företag.