Vi medverkar aktivt i utbildningen både av personer som är på väg att börja i branschen och av dem som redan arbetar där.

Forcit genomför tillsammans med Oy Finnrock Ab ladd- sprängutbildningar samt repetitionskurser för förnyande av kompetensbrev för laddare. Vi genomför också tillsammans med Oy Finnrock Ab och Sandvik Mining and Construction övrig fortbildning för personal vid sprängarbetsplatsen. Datum för kommande utbildningar hittar du längst ned på sidan.

Dessutom medverkar vi i olika branschevenemang och publikationer.