Laddservice kan beställas i två olika klasser. Klass 1, Levererar vi sprängmedlen till arbetsplatsen. Klass 2, erbjuder vi laddservice i borrhål samt hjälper till vid kopplingsarbetet. Efter särskild överenskommelse kan vi även genomföra laddningsplanering, laddning och sprängning. I alla servicekombinationer är det dock alltid beställaren som utser sprängarbetsledare och har ansvaret för sprängningsarbetet.

Mer information får du från vår tekniska rådgivning.

Kontaktuppgifter till våra tekniska rådgivare finns under rubriken kontaktuppgifter