• Norwegian

Norway

  • Syneförrättning, riskanalyser och vibrationsisolering
  • Vibrations-, luftstötvågor-, buller- och övriga omgivningsmätningar

Sweden

  • Syneförrättning, riskanalyser och vibrationsisolering
  • Vibrations-, luftstötvågor-, buller- och övriga omgivningsmätningar
  • Sprängteknisk rådgivning och uppföljning
  • Sprängteknisk utbildning

Finland

  • Syneförrättning, riskanalyser och vibrationsisolering
  • Vibrations-, luftstötvågor-, buller- och övriga omgivningsmätningar
  • Sprängteknisk rådgivning, uppföljning, undersökning och utbildning

Nyheter

19 desember 2018

Oy Forcit Ab får ny konsernsjef

Joakim Westerlund er utnevnt som ny konsernsjef i Oy Forcit Ab fra og med 01. april 2019.
Läs mera
12 november 2018

Anfo-produkter i 20kg säckstorlek

Alla Anfo-produkter finns nu i samma säckstorlek.
Läs mera
12 november 2018

Tillverkningen av REDEX upphör helt och hållet

Alla dimensioner som har varit i bruk bortfaller.
Läs mera
7 april 2017

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Oy Forcit Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls måndagen den 24.4.2017 kl. 16.00 på Helsingfors
Läs mera