Kehitämme tuotantoteknologiaamme jatkuvasti. Yhteistyö asiakkaiden, myynti- ja markkinointihenkilöstömme sekä tuotekehityksen kanssa varmistaa valmistusprosessien soveltumisen muuttuviin asiakastarpeisiin.

OMA TEKNOLOGIA

Forcitissa räjähdysaineiden valmistus perustuu omaan teknologiaan. Se tarkoittaa, että prosessimme ovat räätälöityjä juuri meidän tuotteidemme valmistamiseen emmekä ole sitoutuneet muiden valmistajien lisensseihin. Tämä lisää tuotantomme joustavuutta. Esimerkkinä omasta teknologiastamme voi mainita ympäri Skandinaviaa toimivat Kemiittiajoneuvot sekä tunnelipanostusmoduulit. Nämä teknologiat ovat alusta loppuun Forcitin suunnittelemia.

TUOTANTOLAITTEISTO

Forcitin tuotantolaitteistot on automatisoitu mahdollisimman pitkälle. Tärkein syy tähän on turvallisuuden parantaminen, mutta automatisointi poistaa myös inhimillisten virheiden mahdollisuuden ja henkilöstölle jää enemmän aikaa tuotannon laadun valvomiseen. Näin pystymme vastaamaan vaatimuksiin, joita haastavat louhintakohteet ja ympäristö edellyttävät tuotteiltamme. Myös viranomaiset sekä lainsäädäntö asettavat vaatimuksia räjähdysaineiden valmistus- ja käyttöturvallisuudelle.

HENKILÖSTÖ

Forcitin henkilöstö koostuu kokeneista tekijöistä sekä uusista, innokkaista Forcitlaisista. Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti. Henkilöstömme on myös tietoinen valmistamiensa tuotteiden loppukäytöstä ja osaavat näin ollen kiinnittää huomionsa tuotteidemme oleellisiin ominaisuuksiin.

ULKOPUOLINEN VALVONTA

Toimintamme ja tuotteiden valmistus määritellään laatu- ja toimintakäsikirjoissa, joihin jokapäiväinen työmme perustuu. Det Norske Veritas on myöntänyt Forcitille ISO 9001 -sertifikaatin ja valvoo toimintaamme säännöllisesti. Forcitin valmistamien tuotteiden CE -kelpoisuuden puolestaan tarkastaa BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung).