Velkommen til Forcit

Vi er aktive innen salg av eksplosiver og rådgiving i Norge.

SAMARBEID MED EN ALLSIDIG EKSPERT

FORCIT er en sterk aktør i det norske markedet på to områder:

FORCIT Consulting tilbyr et omfattende utvalg av tjenester relatert til miljøpåvirkning fra anleggsvirksomhet.

FORCIT Explosives er fullverdig partner for brukere av sivile eksplosiver innen tunnel, anlegg og steinbrudd.

FOKUS PÅ DIN KJERNEVIRKSOMHET
OG HVERDAG

Vi i FORCIT Consulting er eksperter innen miljøpåvirkning, sprengningsteknologi og bergkontroll, noe som gir våre kunder tid til å fokusere på egne kompetanseområder og sitt egen kjernevirksomhet. Hvis dette er noe du vil, kan du lese mer på vår hjemmeside.

NÅR DU TRENGER
EKSPERTER PÅ EKSPLOSIVER

Vi i FORCIT Explosives er i dag ledende produsent og leverandør av eksplosiver i det nordiske markedet. Vi er alternativet for deg som ønsker å bryte stein med eksplosiver av høy kvalitet. Alle våre egne eksplosiver produseres i Norden – med over 125 års erfaring.

VINNENDE TEAM

Vår ekspertise er basert på engasjerte og kunnskapsrike fagpersoner. Vi utvikler aktivt vårt team, et team som vi tror kan møte de aller fleste utfordringer. Vårt vinnerteam består av de beste folka i bransjen, og vi satser på en god kombinasjon av entusiasme, stå-på-vilje, faglig dyktighet og profesjonalitet.

Måten vi samarbeider på er veldig viktig for vårt arbeidsmiljø. Det å skape merverdi og overgå forventninger, krever profesjonalitet og gode holdninger. Har du disse verdiene, og er en god lagspiller? Les mer om selskapene og våre ledige stillinger her: